آبرسانی به فضای سبز پردیس شماره 2 دانشکده های فنی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           دانشکده فنی دانشگاه تهران  
مجری: دکتر بنی هاشمی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1387/00/00
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر