مدلسازی شکست سد یامچی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           آب منطقه‌ای اردبیل  
مجری: دکتر بنی‌هاشمی
وضعیت: جاری
همکاران طرح: کرمی
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1387/12/27
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر