مطالعات ارتقای فرآیند تصفیه خانه اردبیل و تلفیق نتایج با مطالعات شبیه سازی کیفی مخزن سد یامچی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: آب منطقه‌ای اردبیل  
مجری: دکتر مهردادی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1389/07/18
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر