مطالعات تکمیلی تهیه برنامه واکنش فوری سدهای استان گلستان


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: سازه پردازی  
مجری: دکتر بنی هاشمی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1390/11/08
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر