بررسی خود پالایی رودخانه پسیان و دیناچال از استان گیلان با توسعه و کاربرد مدل ریاضی و داده برداری میدانی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: آب منطقه‌ای گیلان  
مجری: دکتر ابراهیمی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1390/12/23
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر