روش های نوآورانه پیش بینی میان مدت و بلند مدت جریان(ماهانه، فصلی و سالانه) در حوضه آبریز كرخه


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر عراقی نژاد
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1390/12/27
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

این پروژه در راستای ارائه روش‌های نوآورانه در پیش‌بینی میان‌مدت و بلندمدت جریان در حوضه آبریز کرخه و پیاده‌سازی سامانه نرم‌افزاری کاربردوست و جامعی شامل مدل‌های برتر پیش‌بینی جریان در زمان واقعی انجام شده است که امکان اتصال آن به سامانه‌های مدیریت بهره‌برداری از سدهای چندمنظوره برقابی و کشاورزی در حوضه پیشبینی شده باشد.

 

گالری تصاویر