تهیه اسناد مناقصه آب شیرین کن سازمان منطقه آزاد چابهار


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: منطقه آزاد چابهار  
مجری: دکتر بنی هاشمی
وضعیت: جاری
همکاران طرح: اصغری نژاد
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1391/01/08
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر