انجام خدمات پژوهشی در خصوص مطالعه، بررسی و مدلسازی شرایط جریان هوا و حرارت در اطراف مجموعه چیلرهای روی بام ساختمان نیایش


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: توسعه صنایع تاسیساتی  
مجری: دکتر منتظری
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1391/10/11
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر