تجزیه و تحلیل اطلاعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: سازمان بنادر  
مجری: دکتر خوش خلق
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1391/11/15
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر