تدوین دستورالعمل طراحی سیستم های انحراف آب بر اساس تجربیات گذشته و جهانی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر ثقفیان
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1392/10/04
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر