بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طرح های توسعه حوضه های آبریز گرمسیری، سیروان، كارون بزرگ و كرخه


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مجری: دکتر بنفشه زهرایی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مدیریت منابع و مصارف آب
تاریخ شروع: 1393/04/04
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

بررسی تحقیقات پراکنده در سطح حوضه‌های کرخه و کارون بزرگ و حوضه‌های غربی کشور نشان می‌دهد فراوانی وقوع دوره‌های خشک و تر و نیز وقایع حدی دچار تغییراتی در دو دهه اخیر شده است. تغییر اقلیم می‌تواند یکی از عوامل مهم این تغییرات باشد. هدف از انجام این طرح پژوهشی در گام نخست اشکارسازی و ارزیابی تغییر اقلیم بر بخش منابع آب، کشاورزی و تولید هیدروانرژی حوضه‌های کارون بزرگ، کرخه و مرزی غرب کشور و همچنین حوضه گرمسیری است. در این مرحله نحوه تأثیر پدیده تغییر اقلیم (درقالب مدل‌ها و سناریو‌های متنوع) بر عملکرد سیستم‌های منابع آبی، کشاورزی و هیدروانرژی طرح‌های در  دست بهره‌برداری و توسعه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در گام دوم راهکارهای مدیریتی تطبیقی به منظور افزایش قدرت سازگاری و کاهش مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم بررسی گردید. بررسی نقش بازنگری در دستورالعمل‌های بهره‌برداری از این تاسیسات در مدیریت تطبیقی (تغییر قواعد بهره‌برداری با توجه به سناریوهای تغییر اقلیم) و طراحی مجدد طرح‌های توسعه (تعیین ابعاد و مشخصات از جمله تراز حداقل بهره‌برداری و نرمال، ظرفیت نصب نیروگاه، ابعاد سازه سرریز و ظرفیت سامانه‌های انتقال آب) در این مرحله صورت پذیرفت. 

 

گالری تصاویر