بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طرح های توسعه حوضه های آبریز گرمسیری، سیروان، كارون بزرگ و كرخه


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر بنفشه زهرایی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1393/04/04
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر