تعیین خصوصیات رودخانه آبخوان در منطقه فلاورجان در محدوده مطالعات نجف آباد


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: آب منطقه‌ای اصفهان  
مجری: دکتر خلقی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1395/01/16
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر