تحقیق، پژوهش و بررسی کیفیت آب در مخزن سد چم‌شیر


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر منتظری
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1395/12/11
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

سد مخزنی و نیروگاه آبی چم‌شیر در مسیر رودخانه زهره و در نزدیکی محلی به نام تنگ چم‌شیر با حجمی حدود 2 میلیارد مترمکعب در حال ساخت است.  تداخل این سد با سازند گچساران و وجود برخی منابع آب شور در بالادست این سد و همچنین وجود برخی چشمه‌های آب شور در حاشیه رودخانه و یا وجود شواهدی مبنی بر ورود آب شور از بستر رودخانه در محدوده کف مخزنی، نگرانی ‌هایی در اتباط با وضعیت کیفی آب در مکخزن چم‌شیر در آینده ایجاد کرده است. لذا در این طرح به مدل‌سازی واقع‌گرایانه شرایط مخزن و در صورت تشخیص احتمال بروز مشکلات کیفی در آینده، ارائه و بررسی راهکارها با استفاده از مدل‌های دقیق بررسی شرایط کیفی مخزن به لحاظ شوری مخزن پرداخته شده است. 

 

گالری تصاویر