انجام پایش زیست محیطی برای ساخت و بهره برداری از طرح آب شیرین کن در 35 کیلومتری غرب بندرعباس


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت مهندسی توسعه آب آسیا  
مجری: دکتر بنی هاشمی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1396/07/15
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر