انجام پایش زیست محیطی برای ساخت و بهره برداری از طرح آب شیرین کن در 35 کیلومتری غرب بندرعباس


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت مهندسی توسعه آب آسیا  
مجری: دکتر بنی هاشمی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1396/07/15
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

پایش زیست‌محیطی فرآیندی در جهت تولید اطلاعاتی است که مشخص کننده میزان تطابق تغییرات محیطی حاصل از انجام یک پروزه با برنامه اثرات زیست محیطی ارائه شده می‌باشد. به عبارت دیگر این بررسی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا مقادیر تغییرات پارامترهای زیست‌محیطی حاصل از فعالیت پروژه در محدوده قابل قبول مهندسی و زیست‌محیطی قرار دارد یا خیر. طرح پایش پارامترهای زیست‌محیطی آب شیرین کن بندر عباس به منظور ارزیابی اثرات زیست‌محیطی این طرح با هدف ارزیابی این اثرات در حال انجام است. در این طرح چگونگی انجام پایش شاکل پارامترهای مورد سنجش، روش‌های نمونه‌برداری و آنالیز آنها، محل‌های نمونه‌برداری و زمان‌بندی انجام نمونه‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

 

گالری تصاویر