تکمیل و به روزرسانی شبیه سازی هیدرودینامیکی کیفی مخزن سد گتوند


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر منتظری
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1396/09/21
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر