مطالعه پيش امكان‌سنجی انتقال آب دريای خزر به چاله‌های كوير مركزی ايران


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: آریا کاوان شرق اطلس ایرانیان  
مجری: دکتر مجید خیاط خلقی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مدیریت منابع و مصارف آب
تاریخ شروع: 1394/09/24
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر