ارزیابی فنی دستورالعمل تهیه بیلان منابع و مصارف آب کشور و تهیه دستورالعمل جدید و تدقیق نتایج بیلان در حوضه های آبریز درجه 2 کشور


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: وزارت نیرو  
مجری: دکتر بنفشه زهرایی، دکتر محسن ناصری
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مدیریت منابع و مصارف آب
تاریخ شروع: 1395/07/19
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر