مطالعات طراحی سامانه سيستم هشدار سيل حوضه آبريز رودخانه قمرود

(حد فاصل سد پانزده خرداد تا شهر قم)


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه­ای قم
مجری: دکتر سید محمد علی بنی‌هاشمی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مهندسی پیکره‌های آبی
تاریخ شروع: 1390/04/28
تاریخ پایان: 1391/06/28

 

کلیات و اهداف

به طور کلی سیل به وضعیتی گفته می شود که در آن جریان رودخانه و سطح آب بصورت غیر منتظره افزایش پیدا کرده بطوریکه باعث خسارات مالی و جانی گردد. خصوصیات سیل هایی را که در یک منطقه اتفاق می افتد می توان با استفاده از روش های گوناگون پیش بینی کرد. برای پیش بینی سیل در یک مکان مشخص، بهتر این است که تعدادی از سیل هایی را که قبلاً در آن منطقه اتفاق افتاده است اندازه گیری و ثبت کرده باشیم تا با تجزیه و تحلیل داده های آنها خصوصیات سیل هایی را که در آینده اتفاق خواهد افتاد پیش بینی کنیم. محدوده مورد مطالعه كه بخشي از حوزه ابريز درياچه نمك است از شمال به استان قم، از غرب به مركزی، از شرق به اصفهان و از جنوب به استان همدان محدوده شده است.

 

گالری تصاویر