مديريت ذخيره بازيافت آب های زير زمينی منطقه فشافويه (از رباط كريم تا انيس آباد)


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: آب منطقه‌ای تهران  
مجری: دکتر مجید خیاط خلقی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مدیریت منابع و مصارف آب
تاریخ شروع: 1394/09/22
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر