مطالعات آناليز شکست سد مخزنی کبودوال و تهيه طرح اقدام ضروری


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان
مجری: دکتر سید محمد علی بنی‌هاشمی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح: شرکت سازه پردازی
حوزه فعالیت: مهندسی پیکره‌های آبی
تاریخ شروع: 1390/11/08
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

رودخانه کبودوال از سرشاخه های مهم گرگانرود می باشد. رودخانه کبودوال از كوه هارون سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافتی وارد دریاچه سد کبودوال می‌شود. سد کبودوال كنترل‌كننده اصلی جریان سرشاخه‌ رودخانه کبودوال می‌باشد و همچنین آب انتقال یافته توسط کانال و تونل رابط زرینگل – کبودوال را ذخیره و تنظیم می نماید. این سد در جنوب شهر علی آباد واقع شده است. رودخانه کبودوال از سرریز سد مزبور جریان یافته و با گذشتن از شهر علی آباد و روستاهای حاجی آباد، الوستان، باغه شور تپه نفس، بهلکه داشلی، قره داغلی، باغ شیخ وسی و گری دوجی در نزدیکی روستای باغ یلمه سالیان با رودخانه زرین گل تلاقی کرده و در نهایت به گرگانرود می ریزد. لازم بذکر است که وسعت حوضه آبریز رودخانه کبودوال در حدود 4/29  كیلومترمربع  می باشد. انجام مطالعات شكست سد و برنامه ریزی بحران سد کبودوال از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان در بهمن 1390 به شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران واگذار گردیده است. با توجه به توافق به عمل آمده، انجام بخشی از مطالعات با عنوان " انجام مطالعات شکست سد و برنامه مدیریت بحران "  به موسسه آب دانشگاه تهران واگذار گردید که شامل «مدلسازی شکست سد»، «تهیه طرح اقدام اضطراری» و «طراحی سامانه پایش وضعیت مخزن» سد می باشد.

 

گالری تصاویر