فضای سبز رباط کریم


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           سازمان پارک ها و فضای سبز رباط کریم  
مجری: دکتر کوچک زاده
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1387/11/24
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر