توسعه پیش بینی­ های کوتاه مدت و بلند­مدت جریان در حوضه مرزی غرب


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر شهاب عراقی نژاد
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: هیدروانفورماتیک و سنجش از دور
تاریخ شروع: 1396/04/20
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

این پروژه با هدف به روزرسانی آمار ایستگاه‌های هواشناسی ، سینوپتیک و هیدرومتری در حوضه، به‌روزرسانی تصاویر سطح پوشش برف در حوضه، تکمیل بانک اطلاعاتی و سامانه‌های منابع آب با چشم‌انداز استفاده از مدل‌های پیشبینی، به روزرسانی مدل‌های پیشبینی کوتاه مدت و بلندمدت جریان رودخانه در حوضه مرزی غرب، به‌روزرسانی مدل‌های بهره‌برداری از مخازن موجود در حوضه مرزی غرب و توسعه بانک اطلاعاتی تحت وب در حوضه آبریز مرزی غرب کشور در حال انجام است. 

 

گالری تصاویر