بررسی نحوه رسوب گذاری در مخازن سدها با استفاده از سیستم خبره


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر بنی هاشمی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1382/03/10
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر