تهیه دستورالعمل شناخت و نحوه مطالعه عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راه‌كارهای كاهش آن


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر تابش
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1382/03/31
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر