مطالعات تعیین پهنه سیل گیر حوزه آبریز سدهای کاجو و کاریانی و مدیریت بحران سیل


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           آب منطقه‌ای سیستان  
مجری: دکتر کارآموز
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1384/06/28
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر