به هنگام سازی منابع و مصارف آب و مدیریت خشكسالی در حوزه آبریز اهرچای


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی  
مجری: دکتر 
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1385/05/18
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر