تخمين تقاضاي كوتاه مدت آب شهري با استفاده از شبكه‌هاي عصبي و سيستم‌هاي فازي و تركيبي


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر تابش
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1385/11/25
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر