طراحی و تهیه مدل مفهومی و الگوریتم لازم جهت مطالعات بالانسینگ آب، کاهش هدر رفت آب و بررسی وضعیت مصرف آب


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مشاور کوثر آب پارس  
مجری: دکتر تابش
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1386/04/30
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر