مطالعه چگونگي تعيين حريم كيفي منابع آب زيرزميني و برنامه­‌ريزي جهت عملياتي شدن آن در سطح كشور


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           مشاور لار  
مجری: دکتر خلقی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1386/04/31
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر