فضای سبز شهریار


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           سازمان پارک ها و فضای سبز شهریار  
مجری: دکتر کوچک زاده
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1388/06/07
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر