فضای سبز رودهن


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:           سازمان پارک ها و فضای سبز رودهن  
مجری: دکتر کوچک زاده
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1388/11/04
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر