مطالعات مدیریت نوار ساحلی جزیره قشم


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: منطقه آزاد قشم  
مجری: دکتر بدیعی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1389/02/21
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر