خدمات مشاوره پژوهشی بررسی آثار هدفمند كردن یارانه ها بر بخش آب با رویكرد ارزیابی و شبیه سازی سیستماتیك اندركنش سیستم منابع آب و سیستم كلان اقتصادی- اجتماعی


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: مدیریت منابع آب  
مجری: دکتر شجاعی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت:  
تاریخ شروع: 1391/09/27
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر