جمع بندی دیدگاه ها در خصوص راهبردهای صحیح مدیریت منابع، مصارف و زیر ساختهای آب در کلان شهرهای تهران، البرز و قزوین از طریق هم اندیشی خبرگان آب کشور


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران  
مجری: دکتر بنفشه زهرایی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مدیریت منابع و مصارف آب
تاریخ شروع: 1393/05/05
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر