توسعه پیش بینی­ های کوتاه مدت و بلند­مدت جریان در حوضه مرزی غرب


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
مجری: دکتر شهاب عراقی نژاد
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: هیدروانفورماتیک و سنجش از دور
تاریخ شروع: 1396/04/20
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر