مطالعه آزمایشگاهی چهار مورد سازه دریایی به منظور كنترل عملكرد و پایداری هیدرولیكی و ارائه راه حلهای مهندسی جهت بهبود و بهینه سازی طرحهای موجود در هر مورد


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:  سازمان بنادر و دریا نوردی  
مجری: دکتر سید پیمان بدیعی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مهندسی پیکره های آبی
تاریخ شروع: 1393/06/05
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

این پروزه با هدف مدلسازی فیزیکی و آزمایشگاهی چهار مورد سازه دریایی جهت ارزیابی عمیکرد و بررسی پایداری سازه های مذکور و ارائه راه حلهای مهندسی جهت بهبود و بهینه سازی طرحهای موجود انجام شده است. دیوار ساحلی بندر شهید بهشتی چابهار، ارزیابی پایداری آرمورهای دژپاد، موج شکن رسوبگیر بندر رودیک و موج شکن ترمیمی بندر شهید  ذاکری قشم، چهار مورد سازه دریابی بودند که با ساخت و آزمایش مدل فیزیکی مورد کنترل، ارزیابی، اصلاح و بهینه سازی احتمالی قرار گرفتند.

علاوه بر اهداف اصلی پروژه ساامانه فلوم موج با قابلیت تولید امواج منظم و نامنظم جهت ارائه خدمات به این پروژه و پروژه های مشابه در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت. سامانه جاذب فعال امواج نیز ادامه این پروژه در قالب الحاقیه قرارداد اصلی طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

گالری تصاویر