مطالعه آزمایشگاهی چهار مورد سازه دریایی به منظور كنترل عملكرد و پایداری هیدرولیكی و ارائه راه حلهای مهندسی جهت بهبود و بهینه سازی طرحهای موجود در هر مورد


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما:  سازمان بنادر و دریا نوردی  
مجری: دکتر سید پیمان بدیعی
وضعیت: جاری
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: مهندسی پیکره های آبی
تاریخ شروع: 1393/06/05
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر