مطالعه و بررسی راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند و انتخاب راهکار برتر


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
مجری: دکتر سید پیمان بدیعی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1393/12/20
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

 

 

گالری تصاویر