مطالعه و بررسی راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند و انتخاب راهکار برتر


مشاور: موسسه آب دانشگاه تهران
کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
مجری: دکتر سید پیمان بدیعی
وضعیت: خاتمه یافته
همکاران طرح:  
حوزه فعالیت: محیط زیست
تاریخ شروع: 1393/12/20
تاریخ پایان:  

 

کلیات و اهداف

هدف این پروژه بررسی راهکارهای محتمل جهت رفع شوری آب مخزن سد گتوند، ارزیابی این راهکارها بر اساس معیارهای اقتصادی، فنی، زیست محیطی و ریسک و معرفی گزینه برتر با توجه تقش این راهکارها در کمینه سازی شوری آب مخزن سد و آب رها شده در رودخانه کارون بوده است. مطالعات مربوطه در دو مرحله شناخت و ارزیابی صورت گرفت و در نهایت دو گزینه مدیریت مخزن و انتقال آ ب شور به حوضچه های تبخیری نزدیک سد به عنوان راهکارهای برتر معرفی گردید. نتایج این طرح در خاتمه به شورای عالی آب کشور ارائه و به تصویب شورای مذکور رسید.

 

گالری تصاویر