فرم ثبت نام

جهت ثبت‌نام پس از آگاهی از جزئیات کارگاه مدنظر، هزینه ثبت‌نام و در صورت درخواست ناهار، هزینه بسته ناهار را به شماره کارت

6219861021958474 (حساب بانک سامان به نام وحید اسپانمنش)

واریز کرده و سپس فرم زیر را با دقت پر کنید.

-------------------------------------------------------------------

* در صورتی که کارگاه آموزشی به هر علتی تشکیل نشود، تمامی هزینه ثبت‌نام بازگردانده خواهد شد.

* در صورت تشکیل کارگاه آموزشی، امکان بازگشت تمامی وجه پرداخت شده و یا بخشی از آن وجود ندارد.

-------------------------------------------------------------------

 

نام*
Invalid Input

نام خانوادگی*
Invalid Input

کد ملی*
Invalid Input

شماره تماس*
Invalid Input

پست الکترونیک*
Invalid Input

کارگاه درخواستی*
Invalid Input

نوع ثبت نام*
Invalid Input

شماره دانشجویی*
Invalid Input

نام همراهان*
Invalid Input

آیا تمایلی به دریافت بسته ناهار دارید؟*
Invalid Input

هزینه بسته ناهار (شامل غذای اصلی، سالاد، سوپ و نوشیدنی) برای 2 روز به میزان 35 هزار تومان است.

ناهار روز پنجشنبه*
Invalid Input

ناهار روز جمعه*
Invalid Input

هزینه کارگاه (بدون بسته پذیرایی ناهار): 190 هزار تومان

هزینه کارگاه (بدون بسته پذیرایی ناهار): 210 هزار تومان

هزینه کارگاه (بدون بسته پذیرایی ناهار): 250 هزار تومان

هزینه کارگاه (همراه با بسته پذیرایی ناهار): 225 هزار تومان

هزینه کارگاه (همراه با بسته پذیرایی ناهار): 245 هزار تومان

هزینه کارگاه (همراه با بسته پذیرایی ناهار): 285 هزار تومان

شناسه پرداخت*
Invalid Input