معرفی موسسه آب

موسسه آب یکی از موسسات تابعه دانشگاه تهران، در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ با تصویب اساسنامه تشکیل شده است و به تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف علوم آب می پردازد.

تاریخچه
نظر به اهمیت و نقش حیاتی آب در زندگی بشر و حجم گسترده طرح‌های عمرانی توسعه منابع آب کشور و با توجه به گستردگی علوم و فنون مرتبط با صنعت آب و جامعیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران، پس از توقف فعالیت‌های موسسه ملی آب‌شناسی، در مقاطع زمانی متعدد و توسط گروه‌های کاری مختلف،‌ ایده تشکیل موسسه آب دانشگاه تهران مطرح گردید و مراحل اداری تصویب آن تا حد قابل توجهی پیشرفت نمود.آخرین حلقه از این مجموعه تلاش‌ها، ابتدا منجر به مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ هیات رییسه دانشگاه در خصوص تشکیل “گروه هماهنگی مسائل آب” گردید و سرانجام در ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ اساسنامه پیشنهادی دانشکده‌های فنی،‌ کشاورزی، محیط زیست و مجتمع آموزشی ابوریحان به تصویب رسیده و موسسه آب رسماً شکل گرفت.
چشم‌انداز، وظایف و اهداف
ساختار سازمانی
Edit Page