شورای هماهنگی آب

اهمیت روزافزون آب و پررنگ شدن مناقشات مرتبط با آن در سطح ملی و منطقه‌ای از یک سو و جدّی بودن ماهیت بین رشته‌ای مباحث مرتبط با آب از سوی دیگر، دانشگاه تهران را بر آن داشته است تا با تکیه بر توانایی‌های منحصر به فرد خود از نظر تنوع رشته‌ها، نیروی انسانی متخصص و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، شورای هماهنگی آب دانشگاه را تشکیل دهد. این شورا نسبت به هماهنگی و هم­افزایی ظرفیت‌های علمی دانشگاه مرتبط با حوزه آب در جهت نقش آفرینی بیشتر، توسعه همکاری‌ها، ارتباط با نهادهای تصمیم گیری، نظریه پردازی، ارائه راهبرد و راهکار در حل معضلات آب کشور و ایجاد ارزش افزوده علمی و اقتصادی در حیطه علوم و مهندسی آب برای دانشگاه و کشور اقدام می نماید. اهداف شورای هماهنگی آب عبارتند از:


1- هم ­افزایی و ارتقای سطح فعالیت­های علمی، پژوهشی و فناوری بین رشته­ای دانشگاه تهران در موضوع آب؛


2- ایجاد زمینه های تاثیرگذاری در حل معضلات و تسریع در پاسخ­گویی به نیازهای بخش آب کشور از موضع رسمی دانشگاه تهران؛


3- تثبیت و گسترش نقش دانشگاه تهران به عنوان مرجع علمی آب کشور؛


4- تقویت فعالیت­‌های فرادانشگاهی در سطح ملی، منطقه ای و بین­‌المللی دانشگاه تهران در بخش آب.


Image
Edit Page