دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
مطالعات آنالیز شکست سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر

مطالعات آنالیز شکست سدهای بوستان، گلستان و وشمگیر

استان گلستان از مناطق سیل خیز ایران می باشد. از جمله اقدامات انجام شده جهت کنترل سیل در این استان احداث سدهای گلستان و بوستان بر روی رودخانه گرگانرود می باشد. با توجه به شرایط خاص منطقه و موقعیت این دو سد در بالادست شهر گنبدکاووس، انجام مطالعات آنالیز شکست این دو سد و همچنین سد وشمگیر، بخشی از پروژه مطالعاتی ابلاغ شده از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان به شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران می باشد که با عنوان «تعیین حد حریم و بستر و تهیه طرح های اجرایی و اثر شکست سد بر روی رودخانه گرگانرود» در تیرماه ۱۳۸۶ ابلاغ گردیده است. با هماهنگی کارفرمای محترم انجام مطالعات آنالیز شکست سد به موسسه آب دانشگاه تهران محول شده است.