دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
همکاران

همکاران

ردیف نام خانوادگی نام پردیس / دانشکده بخش تخصصی
۴۱ مرادی مجید فنی سازه‌های آبی
۴۲ میرقاسمی علی اصغر فنی سازه‌های آبی
۴۳ نورزاد اسدالله فنی سازه‌های آبی
۴۴ رئیسی علی کشاورزی و منابع طبیعی سازه‌های آبی
۴۵ رحیمی حسن کشاورزی و منابع طبیعی سازه‌های آبی
۴۶ عبداللهی جمال کشاورزی و منابع طبیعی سازه‌های آبی
۴۷ فرهودی جواد کشاورزی و منابع طبیعی سازه‌های آبی
۴۸ کوچک زاده صلاح کشاورزی و منابع طبیعی سازه‌های آبی
۴۹ وطن خواه محمد آبادی علیرضا کشاورزی و منابع طبیعی سازه های آبی
۵۰ امیدوار بابک محیط زیست سازه‌های آبی
۵۱ آزموده اردلان علیرضا فنی سواحل و بنادر
۵۲ بدیعی پیمان فنی سواحل و بنادر
۵۳ برگی خسرو فنی سواحل و بنادر
۵۴ بهاری محمد رضا فنی سواحل و بنادر
۵۵ دولتشاهی محرم فنی سواحل و بنادر
۵۶ معرفت محمد صادق فنی سواحل و بنادر
۵۷ حاجی زاده ناصر محیط زیست سواحل و بنادر
۵۸ جبلی سید جلال ابوریحان محیط زیست
۵۹ وراری‌پور مریم ابوریحان محیط زیست
۶۰ خیاط خلقی مجید کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست