دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort

ثبت نام دوره های آموزشی

* هزینه شرکت در دوره های آموزشی را می توانید با استفاده از کارت های بانک های عضو شبکه شتاب و از طریق انتقال کارت به کارت پرداخت کنید.

انتقال به شماره کارت: ۸۴۷۴۲۱۹۵۸۶۱۰۶۲۱۹  (حساب بانک سامان به نام وحید اسپانمنش)
* پس از تکمیل و ارسال فرم ثبت نام حداکثر طی مدت ۲۴ ساعت رسید ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد، دریافت رسید به منزله قطعی شدن ثبت نام شما است.

همراه داشتن کارت دانشجویی در اولین جلسه برای کسانی که از تخفیف دانشجویی استفاده می کنند الزامی است.

در صورتی که به هر علت دوره آموزشی ثبت نام شده تشکیل نگردد، تمام وجه واریزی به پرداخت کننده مسترد می گردد و در صورتی که دوره آموزشی ثبت نام شده تشکیل شود، به هیچ وجه امکان استرداد هزینه پرداخت شده و یا حتی بخشی از آن به هر علت (عدم شرکت در دوره و …) وجود نخواهد داشت.

*در صورت بروز مشکل و یا داشتن سوال با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۸۸۹۵۵۳۲۱ موسسه آب دانشگاه تهران

فرم ثبت نام

 

Fieldset

     

    تاییدیه