دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
مطالعه و بررسی راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند و انتخاب راهکار برتر

مطالعه و بررسی راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند و انتخاب راهکار برتر

 • معرفی پروژه

 • عنوان پروژه: مطالعه و بررسی راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند و انتخاب راهکار برتر
 • کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • مشاور پژوهشی: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
 • مجری: موسسه آب دانشگاه تهران
 • زمان ابلاغ قرارداد: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
 • مدت قرارداد: سه ماه

شرح موضوع قرارداد:در سالهای اخیر به دلایل مختلف رودخانه کارون از نظر کمی و کیفی دستخوش تغییرات زیادی گردیده و با مشکلات شدید زیست محیطی و تبعات اجتماعی بخصوص در پایین دست مواجه شده است.

از جمله طرح های اجرا شده بر روی رودخانه کارون، سد گتوند علیا است که با هدف تولید انرژی و تامین و تنظیم آب شرب و کشاورزی به عنوان آخرین سد بلند قبل از ورود رودخانه به دشت خوزستان بر روی آن احداث شده است. انتخاب محور سد گتوند در محل فعلی و وجود سازند گچساران در محدوده مخزن تاثیر قابل توجه بر کیفیت آب خروجی از این سد داشته است. با توجه به نقش حیاتی رودخانه کارون و اهمیت کیفیت آب این رودخانه، کیفیت آب خروجی از مخزن سد گتوند و نقش سازند گچساران بر آن از دغدغه های جدی مدیران و کارشناسان کشور بوده است.

راه کارهای متعددی برای علاج بخشی شوری آب مخزن سد گتوند مطرح شده و به دلایل مختلف انتخاب راه کار برتر با چالش همراه بوده است. اهمیت و حساسیت موضوع از یک طرف و پیچیدگی و در هم تنیدگی مباحث مختلف فنی، اقتصادی و محیط زیستی از سوی دیگر هیات محترم دولت را بر آن داشت که تصمیم گیری در خصوص راه کارهای گوناگون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع نماید. سازمان مذکور نیز انجام بررسی های کارشناسی و تصمیم گیری در خصوص راهکارهای مختلف علاج بخشی شوری آب مخزن سد گتوند را از طریق این قرارداد به موسسه آب دانشگاه تهران به نمایندگی از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران واگذار نموده است.

 • خلاصه شرح خدمات
 1. اقدامات اولیه: تدقیق فهرست گزینه ها و ایده های مطرح شده قبلی، تهیه فهرست کارشناسان و مدیران کلیدی، جمع آوری گزارشهای قبلی
 2.  شناخت و تحلیل وضع موجود
 3. ارزیابی مقایسه ای نقاط قوت و ضعف و میزان پیشرفت مطالعات و کفایت اطلاعات موجود در خصوص راهکارهای مختلف از جمله راهکارهای احتمالی جدید
 4. ارائه راهکار برتر بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و ریسک
 • ساختار کارفرمایی: کارگروهی مرکب از معاونین چهار دستگاه دولتی و نماینده مشاور ارشد رئیس جمهور دستگاه نظارت (کارگروه کارفرمایی) را تشکیل داده و نقش هدایت و راهبری پروژه و تصویب گزارشات را بر عهده دارند. این دستگاه ها عبارتند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو
 • متخصصان معرفی شده از صنعت: با مکاتبه و درخواست کارفرما ۹ نفر از متخصصان مورد اعتماد نهادهای ذیربط به شرح زیر با پروژه همکاری میکنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان حفاظت محیط زیست

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نیرو

دانشگاه شهید چمران

جامعه مهندسان مشاور (دو نفر)

کمیته ملی آبیاری و زهکشی

کمیته ملی سدهای بزرگ

سایر ذینفعان. به درخواست موسسه آب دانشگاه تهران نهاد های زیر نیز نمایندگانی جهت همکاری معرفی نمودند:

استانداری خوزستان

جهاد کشاورزی استان خوزستان

حفاظت محیط زیست استان خوزستان

سازمان آب و برق خوزستان

خانه کشاورز

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

شرکت مدیریت منابع آب ایران

موسسه تحقیقات آب

 • سایر همکاران. در طول انجام پروژه از همکاری و مشورت کارشناسی از نهادهای زیر استفاده شده است

سازمان بازرسی کل کشور

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (مشاور فعلی سد)

شرکت مشانیر (مشاور اولیه سد)

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (کارفرمای سد)

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

شرکت مهندسین مشاور ساحل

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 • همکاران دانشگاه تهران. ۲۸ عضو هیات علمی، ۲ دانشجوی دکتری، و ۳ کارشناس ارشد دانشگاه تهران با تخصص های زیر در پروژه همکاری داشته اند:

محیط زیست

کشاورزی

هیدرولوژی

تصفیه آب

مدلسازی کیفی رودخانه و مخزن

زمین شناسی

زیست شناسی

علوم اجتماعی

مدیریت منابع آب

هیدرولیک

بتن

ژئوتکنیک

مدیریت پروژه

معدن

ساختار انجام کار. شش کارگروه تخصصی زیر نظر مدیر پروژه و کمیته راهبری مسئولیت انجام مطالعات را بر عهده داشتند. تیم کنترل پروژه نیز به عنوان بازوی مدیر پروژه انجام وظیفه نمود.

Untitled

روش انجام کار. در تصمیم­گیری­های کلان و استراتژیک توجه جدی به همه جنبه­های دخیل در حوزه تصمیم ضروری است و تصمیم گیرندگان با چالش­های فراوانی رو به رو هستند. از آن­جایی که در این پروژه تصمیم­گیری بر مبنای جنبه­های مختلف محیط زیست، اقتصادی، فنی، ریسک و اجتماعی صورت می­گیرد، این مسئله در گروه مسائل تصمیم­گیری چند معیاره جای می­گیرد. در این مطالعات روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) انتخاب شده است زیرا در این روش می­توان تعامل خوبی با کارشناسان خبره و ذینفعان داشت و تصمیم­گیری را بصورت گروهی انجام داد؛ تجربیات فراوانی در استفاده از این روش وجود دارد؛ و این روش قابلیت در نظر گرفتن معیارهای کمّی و کیفی بصورت همزمان را دارد.

تعیین معیارها. فرآیند تعیین معیارها سه مرحله دارد: (۱) شناسایی معیارها، (۲) غربال گری و تدقیق معیارها و (۳) وزن‌دهی معیارهای گزینش شده. در هر سه مرحله نظرات ذینفعان ملاک عمل قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا نظر اولیه ذینفعان در خصوص معیارها و معرفی نمایندگان به صورت مکتوب دریافت شد و سپس اقدام به برگزاری جلسات طوفان فکری و هم اندیشی با حضور نمایندگان رسمی ذینفعان گردید. در هر سه مرحله صرفا نظر ذینفعان مد نظر قرار گرفت و نظر تیم مطالعاتی موسسه آب دخالت داده نشد.

تعیین فهرست راهکارها. فرآیند تعیین راهکارها از دو مرحله شناسایی راهکارها و غربال­گری آنها تشکیل شده است. برای شناسایی راهکارها، علاوه بر راهکارهای مطرح شده قبلی توسط عوامل و ذینفعان مختلف، از جلسات طوفان فکری نیز بهره گیری شده و راهکارهای متنوع پیشنهادی ذینفعان ستادی و استانی طرح نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای غربال گری راهکارها، امکان پذیری اجرای آنها به لحاظ فنی با توجه به فن آوری­ها، دانش و تجربه فنی موجود در کشور و یا قابل دستیابی از سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارشات. گزارش مرحله شناخت آخر فرودین ماه ۱۳۹۴ ارائه و تصویب شده است. گزارش ارزیابی نیز تیرماه ۹۴ ارائه و در دست بررسی است. نتایج پس از تصویب به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

(در دست تکمیل)

۲ نظر

 1. سلام
  امروزه در دنیا با نانوکلی فاضلاب را تصفیه میکنند.
  با الهام گیری از این ایده میشه ی ماده نانو ساخت که قبل کوه نمک به اب ریخته شود تا اب را اشباع کند که دیگر نمکی در اب حل نشود سپس ان را از اب پس بگیرند تا هزینه ریالی بالایی نداشته باشیم و مجدد به بالای کوه نمک پمپ شود.

 2. با سلام و احترام
  از زبان کسی که حدود ۲۰ سال تجربه کارشناسی در مسایل منابع آب و محیط زیست دارم، در نگاه اول کمی نگران شدم از نتیجه مطالعات.
  اول اینکه در ترکیب فوق ترکیب تخصص ها متوازن و از وزن یکسان برخوردار نیست. جایی برای اقتصاد و تکنولوژی های تخلیه دیده نشده است. همین طور جایگاه مسائل ذی نفعان در مدل حل مسئله دیده نمی شود.
  به نظرم مدل حل این مسئله لازم است در جایی مسائل ذی مخلان را لحاظ نماید.
  دوم استفاده از روش AHP در رسیدن به نتیجه نهایی مورد تردید است.
  انشااله به نتایج خوبی منجر شود.
  موفق باشید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*