دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort

تهیه مدل DRASTIC در محیط GIS جهت بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت ساوه نوبران

یکی از راه‌های عملی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، شناسایی مناطق آسیب‌پذیر آبخوان و مدیریت کاربری اراضی است. در پژوهش حاضر آسیب پذیری آبخوان دشت ساوه- نوبران در برابر آلودگی، به کمک مدل دراستیک و نرم‌افزار GIS ارزیابی شده است. مدل دراستیک مدل هفت پارامتری است که خصوصیات هیدروژئولوژیکی موثر بر آلودگی آب‌های زیرزمینی، شامل عمق سطح ایستابی، تغذیه خالص آبخوان، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، منطقه‌ی غیراشباع و هدایت هیدرولیکی را مورد بررسی قرار می‌دهد .

با ترکیب لایه های تشکیل شده از اطلاعات و آمار تهیه شده هر پارامتر، در محیط نرم افزاری  GIS مناطق مستعد آلودگی آبخوان را مشخص می‌کند. تحقیق حاضر و نتایج آن به جهت اینکه آسیب‌پذیری آب‌زیرزمینی به آلودگی را به صورت کامل و بصری نشان می‌دهد ابزار بسیار ارزشمندی برای مسئولان و متولیان فراهم کرده تا به کمک آن تصمیمات لازم را در جهت کاربری اراضی و مدیریت آبخوان دشت ساوه نوبران اتخاذ کنند.

Picture2Picture1

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*