دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort

ارائه و پیاده سازی روشهای نو آورانه در پیش بینی میان مدت و بلند مدت جریان درحوضه های کارون بزرگ و کرخه

عرضه مناسب آب همواره چالشی برای مدیران و طراحان سیستم های منابع آب بوده است و در حال حاضر این سیستم نیاز به مدیریتی یکپارچه و جامع به منظور حداقل ساختن تلفات آب و بحرانهای ناشی از خشکسالی ها دارد. با توجه به تقاضای روز افزون آبی  اعمال مدیریت بهینه و اتخاذ تصمیمات شایسته در جهت تخصیص آب به بخش های ذیربط امری ضروری می باشد.

بهره برداری و مدیریت بهینه منابع محدود، مستلزم شناخت پدیده ها و فرآیندهای هیدرولوژیکی از جمله رواناب سطحی است که نه تنها مبنایی برای طراحی پروژه های آبی از قبیل انتقال آب، سدهای ذخیره ای، سازه ای هیدرولیکی و سامانه های کنترل سیل می باشد بلکه در بهره برداری بهینه از این سیستمها نیز نقشی اساسی ایفا می کنند. از این رو مسأله تخمین و پیش بینی کمیت آب یعنی جریان رودخانه به ویژه پیش بینی های میان مدت و بلند مدت از اهمیت فوق العاده ای در افزایش بهره وری از سامانه های منابع آب برخوردار است.

طرح فوق سفارش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به موسسه آب دانشگاه تهران برای توسعه مدلهای پیش بینی میان مدت و بلند مدت در حوضه های کرخه و کارون است که محدوده این حوضه ها در شکل مجاور نشان داده شده است.

مراحل انجام کار:

  • طراحی ساختار پیش بینی
  • شناخت عوامل موثر بر تغییرات بلند مدت جریان رودخانه های کارون و کرخه
  • مدلسازی برای نگاشت عوامل موثر بر جریان رودخانه ها
  • بررسی عدم قطعیت مدلها
  • ارائه ساختار نرم افزاری برای پیاده سازی مدلها در یک بستر واحد
  • ارزیابی سامانه نهایی پیش بینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*