دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

c10به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط ،انجمن علوم و مهندسی منابع آب تشکیل گردیده است. انجمن ،بنیادی غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعّالیت می کند و دارای شخصیت حقوقی است. مرکز انجمن در تهران است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

اهداف انجمن علوم و مهندسی منابع آب :

  • ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم و مهندسی منابع آب سروکار دارند.
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزشی و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی. تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی.
  • انتشار کتب و نشریات علمی.

(نقل از وب سایت انجمن علوم و مهندسی منابع آب )

۲ نظر

  1. درمورد مهندسی منابع اب مشاورە میخام

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*