دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort

مؤسسه تحقیقات خاک و آب

موسسه خاک و آبمؤسسه تحقیقات خاک و آب در سال ۱۳۳۱ زیر نظر وزارت کشاورزی و تحت عنوان بنگاه مستقل آبیاری تاسیس شد. در همان بدو تاسیس گروههای خاکشناسی در مؤسسه تشکیل شد. این گروه­ها با همکاری کارشناسان سازمان ملل متحد اولین پروژه را در خوزستان و منطقه کرخه انجام دادند. در سال ۱۳۳۴ ساختمان آزمایشگاه خاکشناسی در محل قبلی این مؤسسه واقع در خیابان کارگر شمالی تهران افتتاح و شروع به فعالیت نمود. این مؤسسه در سال ۱۳۴۰ به مؤسسه خاکشناسی تبدیل و در سال ۱۳۴۳ بنگاه مستقل آبیاری از وزارت کشاورزی جدا و به وزارت آب و برق پیوست و مؤسسه خاکشناسی در وزارت کشاورزی باقی ماند. به موازات فعالیتهای فوق در سال ۱۳۳۶ به منظور توسعه و ترویج استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی طرح حاصلخیزی خاک در خوزستان فعالیت خود را آغاز و استفاده از کود شیمیایی، مطالعه و تحقیق در حاصلخیزی خاک پایه گذاری گردید. در سال ۱۳۳۹ با تشکیل سازمانی به نام اداره کل حاصلخیزی خاک وزارت کشاورزی در سراسر کشور موافقت و با ادغام اداره کل حاصلخیزی خاک و موسسه خاکشناسی در سال ۱۳۴۵، موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک تاسیس و امر مطالعه، طبقه بندی خاکها و تعیین استعداد اراضی و در واقع تعیین شناسنامه برای خاکهای کشور توام با مطالعه و تحقیق در حاصلخیزی این خاکها را به عهده گرفت. بر اساس این هدف مهم و همچنین برای مطالعه در مورد حفاظت خاک و آب و جلوگیری از فرسایش خاک، ساختار تشکیلاتی موسسه در سال ۱۳۴۷ مرکب از ۹ بخش و واحد مختلف به تصویب رسید . زمانی که سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۵۳ با هدف تمرکز و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و هماهنگ کردن این فعالیتها با پیشرفته‌ترین برنامه‌های تحقیقاتی جهانی در وزارت کشاوزری تشکیل گردید، این مؤسسه نیز به همراه کلیه مؤسسات و مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تابع آن گردید. سپس با رسمیت یافتن تشکیلات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، در سال ۱۳۵۷ مؤسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک نیز با تغییراتی که در تشکیلات و وظایف آن داده شد با عنوان موسسه تحقیقات خاک وآب با شش بخش تحقیقاتی به فعالیت خود ادامه داد. قانون تفکیک وظایف میان وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در یازدهم مهر ماه ۱۳۶۹ تصویب و بر این اساس در امور زیر بنایی کلیه امور مربوط به زراعت، آب و خاک داخل مزرعه به عهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ، احیا و گسترش بهره برداری از منابع طبیعی و کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی به عهده وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. در سال ۱۳۶۴ نظر به اهمیت حفظ منابع خاک و آب به عنوان یک منبع پایدار ملی پژوهشهای لازم در مورد مسائل مربوط به فرسایش آبی و هدر رفتن آب عموماً و روشهای حفاظت خاک و ‌آب در دیم‌زارها خصوصاً به منظور ارائه روشهای صحیح و در شرایط کشور ایران، بخش حفاظت خاک و‌آب در مؤسسه تشکیل شد. این بخش تا سال ۱۳۷۰ یعنی اواخر برنامه اول توسعه به فعالیتهای خود ادامه داد. ولیکن فعالیتهای آن رو به کاهش نهاد و عمده وظایف آن به بخش اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی محول گردید. در سال ۱۳۸۸ به دنبال سیاست­های تمرکززدایی دولت مؤسسه از تهران به کرج منتقل شد. این مؤسسه هم اکنون با ۷ بخش تخصصی تحقیقاتی در ستاد مؤسسه و ۳۳ بخش تحقیقات خاک و آب در استان ها به فعالیت خود ادامه می دهد.

(نقل از وب سایت مؤسسه تحقیقات خاک و آب)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*