دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort
شناسنامه Flow3D

شناسنامه Flow3D

در این دوره به زبانی ساده به آموزش نرم افزار FLOW-3D پرداخته می شود. اهداف این دوره، آشنایی با مبانی نظری مدل و یادگیری منوهای برنامه و روش شبیه سازی مسائل هیدرولیکی است.

در انتهای این دوره مثال هایی از شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در نرم افزار آموزش داده می شود.

سر فصل ها

 • آشنایی با مبانی نظری دینامیک سیالات
 • آشنایی با تکنیک‌های بکار گرفته شده در مدل جهت شبیه‌سازی
 • آموزش نحوه نصب نرم‌افزار
 • آشنایی کامل با محیط برنامه با تمرکز بر حل مسائل هیدرولیکی
 • شرایط فیزیکی حاکم بر مسائل هیدرولیکی
 • شرایط مرزی مورد استفاده در مسائل هیدرولیکی
 • نحوه تولید اجسام صلب به عنوان موانع و سازه‌ها
 • نحوه اجرای شبیه‌سازی و تغییر شرایط در حین اجرا
 • روش‌های تولید خروجی
 • اجرای چند نمونه شبیه‌سازی در زمینه رفتار جریان اطراف موانع و آبشستگی
 • آموزش شرایط فیزیکی شبیه‌سازی جریان به صورت دوبعدی در عمق
 • بحث در مورد شرایط مرزی و اولیه و نحوه تعریف آنها برای مواجهه با کمترین خطاهای ناشی از تعریف نامناسب
 • معرفی روش‌های پراستفاده در تعریف سازه‌ها و مرز جریان
 • معرفی خطاها و هشدارهای حین اجرا و روش‌های رفع آنها
 • شبیه‌سازی یک مثال کامل به منظور آشنایی بیشتر با نکات ذکر شده و شرح  تفصیلی در مورد ورودی‌ها و خروجی‌های خاص