دوره های آموزشی
escort istanbul istanbul escort sirinevler escort

موسسات آب

مرکز تحقیقات آب و محیط زیست دانشگاه Essen آلمان

مرکز تحقیقات آب و محیط زیست CWEیک موسسه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه اسن Essen برای حمایت از علم است. که ترکیبی از تجربه و منابع از دانشمندان مشغول به کار در تمام زمینه های نزدیک به علوم زیست محیطی را گرد می آورد. در این چارچوب، CWE مبنای سازمانی برای بهبود پروژه های میان رشته ای بین دانشمندان، مهندسان، پزشکان و ... بیشتر بخوانید »